Tatjana Špirić – CST 27LE/1-S – 31011160

poslan | 338-2022 | Tatjana | Špirić | 065 660 910 | Branislava Nušića 13 | Brčko | 7073 | CST 27LE/1-S | 31011160 | 20210127 | 20220228 | | Lupa prilikom rada, ispod uređaja se pojavi prah i neki sitni dijelovi.