Marinko Bosić – Veš mašina – CS 1282D3-S – 31006964

poslan | 587-2022 | Marinko | Bosić | 065 649 578 | | Gornja Slatina 305A | Šamac | 29447 | Veš mašina – CS 1282D3-S | 31006964 | 20220428 | 20220410 | | U poslednji par pranja počeo da se osjeća smrad na paljevinu radi bez da prijavljuje grešku samo smo obustavili korištenje iz straha da nebi došlo do požara