Dragan Nikić – CSW 485D/5-S – 31008248

zatvoren | 254-2022 | Dragan | Nikić | 061-998-753 | Albina Herljevića 4 | Tuzla | 7099 | CSW 485D/5-S | 31008248 | 20191219 | 20220214 | Error 9 | Elektronika, Pri odabiru programa, sama mijenja obrtaje, mijenja program rada, ne prima omeksivac, i nekada nece centrifugu