Miloš Jovanović – Sušilica – CS C8LF-S – 31100945

poslan | | miloš | jovanović | 065-479-505 | | miće sokolovića 11 | Rogatica | 40451 | | | 20201209 | 20220426 | | stvara se kondezat, ako se ustanovi da mašina nema problem naplatiti servis 41KM