Milko Karanović –

poslan | | Milko | Karanović | 066-259-722 | Milana Karanovića 45 | Banja Luka | 2955 | | | 20170208 | 20220120 | | Bruji u radu