Sead Peštalić – Veš mašina – GC4 1071D2-S – 31006686

poslan | | sead | peštalić | 062-166-629 | | donji lukavac | gradačac | 22547 | | | 20190105 | 20220321 | | vrata se moraju zalupiti jako da bi mašina počela raditi