Snežana Novaković – Veš mašina+sušilica – CSOW 4855T/1-S – 31008888

poslan | 467-2022 | Snežana | Novaković | 066-917-181 | | Luke ćelovića 1 Donji Brezik | Brčko | 22639 | Veš mašina+sušilica – CSOW 4855T/1-S | 31008888 | 20201023 | 20220321 | | mašina se izvrnula sa podesta i oštetio se programator