Zora đudurović – TV-Elit – 32LT217

zatvoren | | zora | đudurović | 065-405-369 | | nikole pašića 22 | Banja Luka | 4359 | | | 20190425 | 20220314 | | ima ton nema sliku