Violeta Pećić – Sušilica – ROE H9A3TCEX-S – 31102169

poslan | 632-2022 | Violeta | Pećić | 065568204 | viki@teol.net | Stevana Nemanje 227 | Derventa | 38048 | Sušilica – ROE H9A3TCEX-S | 31102169 | 20220216 | 20220416 | DA | nakon svega 5 minuta rada dolazi do prekida ciklusa i na displayu se pojavljuje poruka “empty the container” iako je posuda za hvatanje vode potpuno prazna.