Svjetlana Husejnagic – 31007665 – HGS 129TH3O-S

poslan | 196-2022 | Svjetlana | Husejnagic | 061 272 328 | Jošanička Ul.98 | Vogošća | 2938 | 31007665 | HGS 129TH3O-S | 20180203 | 20220203 | | Ponekad pušta vodu ispod mašine i na centrifugi se čuje jako brujanje.