Selma Karisik – BWM 1610PH7/1-S – 31008087

poslan | 304-2022 | Selma | Karisik | 061 329 799 | Safeta Isovića 47 | Sarajevo | 7035 | BWM 1610PH7/1-S | 31008087 | 20200706 | 20220221 | | Mašina izbacuje kod E02.
Često ne završi program, ne odradi centrifugu.
Ručno vraćanje na program ispiranje i centrifuga.
Nije razlog nivelisanje koje je jednom navedeno od strane tehničara jer se isto dešavalo i nakon toga.
Arnel Ahmic da preuzme ovaj nalog.