Nikolina Markovic – Veš mašina+sušilica – CSW 485D/5-S – 31008248

poslan | 726-2022 | Nikolina | Markovic | 065548676 | rodeorelja37@gmail.com | Gavrila Principa Br 7 | Banja Luka | 38148 | Veš mašina+sušilica – CSW 485D/5-S | 31008248 | 20191221 | 20220430 | E 22 | Uzme vodu i stane, sa radom izbaci E 22