Mirza Kupusović – 31009493 – ROW 4856DHC/1-S

poslan | 215-2022 | Mirza | Kupusović | 062950502 | Aleja Lipa 59 | Sarajevo | 3016 | 31009493 | ROW 4856DHC/1-S | 20200203 | 20220207 | | Serviser Arnel već bio na adresi zbog buke prilikom centrifuge. Otvoriti nalog za servis. Potrebno zamijeniti amortizere.