Haris šako – Haris šako – Frižider – CVBS 6182WBA – 34002387

zatvoren | 610-2022 | Haris | šako | 061-236-112 | | Gornji čiriš 18 | Gračanica | | Frižider – CVBS 6182WBA | 34002387 | 20181003 | 20220509 | | ne gasi se i ledi