Goran Ćuk – CSW 586D-S – 31007433

poslan | 401-2022 | Goran | Ćuk | 061-208-482 | | Zagrebacka 22/1, 71.000 | Sarajevo | 7096 | CSW 586D-S | 31007433 | 20180327 | 20220310 | // | Mašina nakon procesa pranja ne izbaci svu vodu. Nakon ponovljene centrifuge i dalje zaostaje voda. U filteru prepreka nema.
Od ranije Vam je prijavljeno da dugme za odgodu starta pranja/sušenja ne radi i to nikad nije otklonjeno!