Bojan Štrkić – CSOW 4855T/1-S – 31008888

poslan | 280-2022 | Bojan | Štrkić | 065 988 364 | Ul.Majke Knezopoljke 10 | Banja luka | 7100 | CSOW 4855T/1-S | 31008888 | 20220112 | 20220217 | Nereaguje na pritisak na dugme za upaliti masinu. | Nece da se upali kada se pritisne dugme za početak rada.