Mirza Kupusović – ROW4856DHC/1-S

poslan | Mirza | Kupusović | Aleja Lipa 59 | Sarajevo | ROW4856DHC/1-S | 310094319476008 | 20200103 | 20220108 | Nedavno je mijenjan bubanj jer se čuo ležaj prilikom rada. Međutim, i poslije toga se još uvijek čuje glasan zvuk za vrijeme centrifuge koji nije od ležaja, nego više kao lupanje.