Mirsad Duraković – Mašina za suđe – CDI 1L38-02/T – 32900719

poslan | | mirsad | duraković | 061-631-382 | | prvog bataljona | gradačac | 38201 | | | 20190126 | 20220507 | | Stane na pola programa i počne pištati