LJubomir Jokić – Automatska skica

poslan | | LJubomir | Jokić | 065-586-489 | | Gundulićeva 74 | Banja Luka | | cs41071D1/1-S | | | | | Blinkaju lampice 22 puta mislim da je grijač