šemso Jugo – šemso Jugo – Frižider – CDD 2145 E – 34002529

zatvoren | 665-2022 | šemso | Jugo | 062-204-611 036-730-977 | | Cerići Bb | Konjic | | Frižider – CDD 2145 E | 34002529 | 20210706 | 20220422 | | ne radi