Ivana živković – 31006961 – CS 1272D3-S

poslan | | ivana | živković | 063-924-210 | zadružina 9a | Donja Mahala | 2928 | | | 20171020 | 20220126 | | Ne prima omekšivač i bučna je