Slavica aldijanić –

poslan | | Slavica | aldijanić | 066-413-071 | zlatišt bb | Bileća | 3009 | | | 20191016 | 20220124 | | Ne suši