Jasmin Hajrić – 31102169 – ROE H9A3TCEX-S

zatvoren | 40-2022 | Jasmin | Hajrić | 062-889-283 | Ibrahima Terviza 50 | Sarajevo | 2909 | 31102169 | ROE H9A3TCEX-S | 20220114 | | | stoji na 15 min i ne gasi se. Sušilica nova. Mogao bih biti opet senzor.