Dijana Marković – Veš mašina+sušilica – CSW 485D/5-S – 31008248

poslan | | dijana | marković | 065-742-262 | | ive andrića 17 | Banja Luka | 26429 | | | 20191211 | 20220406 | | ne okreće bebanj