Živko Kršić – Frižider – CDD 2145 E – 34002529

poslan | | Živko | Kršić | 065-691-582 | | Očauš | Teslić | 26538 | | | 20190813 | 20220329 | | ne hladi