Dijana Miljić – Veš mašina – RO 14104DXH5/1-S – 31008893

poslan | | dijana | miljić | 066-095-313 | | kralja petra 1 oslobodioca 50 | Trebinje | 29467 | | | 20191029 | 20220329 | | ne radi centrifugu