Nerma Abazović – CLT 260L-S – 31006982

poslan | | nerma | abazović | 061-863-056 | | porodice ribar 45/9 hrasno | Sarajevo | 7014 | | | 20170511 | 20220311 | | vrata se ne mogu otvori teško okreće bubanj